Tour du lịch Nhật Bản 5N4Đ: OSAKA- NARA- KYOTO – KOBE

Mã tour: QT_NB012

Ngày khởi hành: Thứ 5 hàng tuân

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Giá Tour: 22.100.000 đ
Giá khuyến mãi: 21.900.000 đ

Tour du lịch Nhật Bản 6N5Đ: TOKYO-FUJI-NAGOYA-KYOTO-OSAKA

Mã tour: QT_NB0018

Ngày khởi hành: 24/09; 29/10; 19/11/2019

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Giá Tour: 29.000.000 đ
Giá khuyến mãi: 28.490.000 đ

Tour du lịch Nhật Bản 6N5Đ: OSAKA-KYOTO-TOKYO–NÚI PHÚ SỸ

Mã tour: QT_NB003

Ngày khởi hành: Hàng tháng

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Giá Tour: 32.500.000 đ
Giá khuyến mãi: 31.900.000 đ

Tour du lịch Trung Quốc: TRƯƠNG GIA GIỚI-PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Mã tour: QT_NTC001

Ngày khởi hành: 09,16,23/8, 28,29,30/8 6,13,20/9 18,25/10 1,8,15,22,29/11 6,13,20,27/12

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Giá Tour: 6.666.000 đ

Tour du lịch Nam Ninh – Lệ Giang – ShangriLa 6N5Đ

Mã tour: QT_NL001

Ngày khởi hành: 28/08, 18,28/09, 16/10,2/11; 9/11/2018

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Giá Tour: 15.690.000 đ

Du lịch Dubai 6N5D: DUBAI – ABU DHABI

Mã tour: QT_DB002

Ngày khởi hành: 29/8, 19, /9, 10/10, 20/10, 5/12/2018

Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm

Điểm khởi hành: Hà Nội

Giá Tour: 23.900.000 đ